Home>Aan het werk

Aan het werk


Nieuwe baan                       

  • Door ziekte, reorganisatie of ontslag moet je een andere functie of baan vinden. 
  • Dit kan een functie zijn binnen het bedrijf waar je werkt, of daarbuiten bij een nieuwe werkgever of als zelfstandige. 
  • In dit soort gevallen spreken we van re-integratie in het arbeidsproces.
  • Het is verstandig hierbij goede begeleiding  te krijgen. Het initiatief kan bij je werkgever liggen, bij de uitkeringsinstantie maar je kunt dit ook zelf in gang zetten.  

Succesvol

Hilde Huisman & Co is gespecialiseerd in re-integratietrajecten zoals het vinden van een nieuwe baan als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, zoals WIA, WAJONG, WAZ en Ziektewet.

Hiervoor is HH&Co door het UWV gecontracteerd voor de trajecten Werk Fit en Naar Werk. De bedoeling is dat je na een ziekteperiode met behulp van onze coaching terugkeert als werknemer of dat je een overgang maakt naar zelfstandig ondernemerschap. Hierin zijn we heel succesvol: de meeste mensen die wij begeleiden komen weer op een voor hen geschikte plek in het arbeidsproces terecht.

Voor wie werken we?

Hilde Huisman & Co geeft begeleiding en coaching in opdracht van onder meer:

  • Het UWV
  • ARBO-diensten
  • Gemeenten en andere overheden
  • Bedrijven
  • Non-profit organisaties
  • Particulieren
Hilde Huisman & Co
T: 06 - 543 647 22
E: info@hildehuisman.nl

Volg ons ook op:

Volg Hilde Huisman & Co op LinkedIn