Direct contact? Bel: 06 - 54 36 47 22

HomeWerken

Werken

Nieuwe baan 

 • Door ziekte, reorganisatie of ontslag moet je een andere functie of baan vinden. 
 • Dit kan een functie zijn binnen het bedrijf waar je werkt, of daarbuiten bij een nieuwe werkgever of als zelfstandige. 
 • In dit soort gevallen spreken we van re-integratie in het arbeidsproces.
 • Het is verstandig hierbij goede begeleiding  te krijgen. Het initiatief kan bij je werkgever liggen, bij de uitkeringsinstantie maar je kunt dit ook zelf in gang zetten.  

Succesvol

Hilde Huisman & Co is gespecialiseerd in re-integratietrajecten zoals het vinden van een nieuwe baan als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, zoals WIA, WAJONG, WAZ en Ziektewet. Hiervoor is HH&Co door het UWV gecontracteerd voor de trajecten:

 • Werk Fit
 • Naar Werk 
 • Re-integratie Modulair. 
 • De bedoeling is dat je na een ziekteperiode met behulp van onze coaching terugkeert als werknemer of dat je een overgang maakt naar zelfstandig ondernemerschap.
 • Hierin zijn we heel succesvol: de meeste mensen die wij begeleiden komen weer op een voor hen geschikte plek in het arbeidsproces terecht.

Voor wie werken we?

Hilde Huisman & Co geeft begeleiding en coaching in opdracht van onder meer:

 • Het UWV
 • ARBO-diensten
 • Gemeenten en andere overheden
 • Bedrijven
 • Non-profit organisaties
 • Particulieren